فانتازیا

 • فەیت/ستەی نایت: هێڤنس فیل 2

  2019 موڤیەکە سەیربکە
 • پێنج توخمەکەی بەرزاییە تەم و مژاویەکان

  2020 زنجیرەکە سەیربکە
 • فەیت/ستەی نایت: هێڤنس فیل

  2017 موڤیەکە سەیربکە
 • بکوژی گۆبلین: تاجی گۆبلین

  2020 موڤیەکە سەیربکە
 • فەیت/ستەی نایت: ئەنلیمیتێد بلەید وۆڕکس

  2014 زنجیرەکە سەیربکە
 • یاری نەبێت ژیان نابێت: سفر

  2017 موڤیەکە سەیربکە
 • سەرکێشیە سەمەرەکانی جۆجۆ

  2012 زنجیرەکە سەیربکە
 • گەڕانەوەی پشیلەکە

  2002 موڤیەکە سەیربکە
 • دەمەوێت بگریم، بۆیە واخۆم دەردەخەم کە پشیلەم

  2020 موڤیەکە سەیربکە
 • خوداوەندی دواناوەندی

  2020 زنجیرەکە سەیربکە